"Prienų Laidotuvių Namai" teikia visas, su laidojimu susiejusias, paslaugas Prienuose, Prienų rajone ir visoje Lietuvoje. Pilnai paruošiame šarvojimui bei teikiame kremavimo paslaugas. Prekiaujame karstais, laidojimo rūbais, įkapėmis, gelėmis, vainikais. Priimame užsakymus dėl duobkasių, karsto nešėjų ir giesmininkų. Pas mus taip pat galite užsisakyti gedulingus pietus.


Pilnai paruošiame šarvojimui, teikiame kremavimo paslaugas, prekiaujame karstais, laidojimo rūbais, įkapėmis, gėlėmis, vainikais, teikiame giesmininkų, duobkasių bei karsto nešėjų paslaugas, ruošiame gedulingus pietus.

Pilnai paruošiame šarvojimui, teikiame kremavimo paslaugas, prekiaujame karstais, laidojimo rūbais, įkapėmis, gėlėmis, vainikais, teikiame giesmininkų, duobkasių bei karsto nešėjų paslaugas, ruošiame gedulingus pietus.

Pilnai paruošiame šarvojimui, teikiame kremavimo paslaugas, prekiaujame karstais, laidojimo rūbais, įkapėmis, gėlėmis, vainikais, teikiame giesmininkų, duobkasių bei karsto nešėjų paslaugas, ruošiame gedulingus pietus.